User Tools

Site Tools


inleiding

Inleiding

Over dit project

De moderne Nederlandse en Vlaamse familienamen zijn streekgebonden: ze komen in de regel geconcentreerd voor in een kerngebied in een bepaalde regio, waar de bakermat van de naam ligt. Wie bijvoorbeeld Dijkstra of Terpstra heet, is hoogstwaarschijnlijk een Fries of heeft Friese voorouders. Typisch West-Vlaamse namen zijn Vandenbussche, Florizoone en Verstraete enzovoort. In de familienamengeografie wordt de regionale verspreiding van familienaampatronen wetenschappelijk onderzocht.
Deze online Familienamenatlas van het Nederlandse taalgebied (FaNT) beoogt de geografische verspreiding van types Nederlandse en Vlaamse familienamen anno 2007 in kaart te brengen en te becommentariëren.
In de selectie naamkaarten met contrasterende types familienamen komen vier soorten variatie aan bod: orthografische variatie (spelling), fonologische variatie (klanken), morfosyntactische variatie (vormen) en lexicale variatie (woordenschat).
Dit onderzoek brengt structurele tegenstellingen aan het licht, die historische breuklijnen in het Nederlandse taalgebied weerspiegelen.

Ann Marynissen
Institut für Niederlandistik
Universität zu Köln
https://niederlandistik.uni-koeln.de/personen/professoren/prof-dr-ann-marynissen

Materiaal en methode

Categorieën familienamen

Lexicale groepen

Grammaticale types

inleiding.txt · Last modified: 2021/04/22 15:54 by ann