User Tools

Site Tools


bibliografie

Bibliografie

Debrabandere, Frans (2003). Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk. Amsterdam/Antwerpen: L.J. Veen.

Ebeling, Rudi (1993). Voor- en familienamen in Nederland. Geschiedenis, verspreiding, vorm en gebruik. Groningen: REGIO Prjojekt.

Goossens, Jan (1978). Naar een Nederlandse familienaamgeografie. In: Naamkunde 10, 213-233.

Goossens, Jan (1995). Motiefgeografie van Nederlandse familienamen. In: Naamkunde 27, 1-31.

Goossens, Jan (1996). Familiennamengeographie. In: Eichler, Ernst u.A. (Hrsg.). Namenforschung. Ein internationales Handbuch zur Onomastik. Berlin/New York: De Gruyter, 1141-1153.

Goossens, Jan & Johan Taeldeman & Geert Verleyen (1998-2000). Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (FAND). Deel I-II-III. Gent: KANTL.

Marynissen, Ann (1991). Morfosyntactische aspecten van de Belgische familienamen op basis van het “Belgisch repertorium van familienamen”. In: Naamkunde 23, 29-79.

Marynissen, Ann (1994). Limburgse familienamengeografie. In: Naamkunde 26, 243-301.

Marynissen, Ann (1995). De atlas van familienamen in het Nederlandse taalgebied. In: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie 67, 139-171.

Marynissen Ann (1997). Plaats- en persoonsnaamgeving in Bilzen. In: Naamkunde 29, 195-216. Ook verschenen als Nr. 92 van de Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. Hasselt.

Marynissen, Ann (1999). Den Uyl, Snoeckx, De Leeuw, Haan, Kikkert en varianten: over benamingen van dieren in de Nederlandse familienamen. In: De Tier, V./ Reker S. (red.). Het dialectenboek 5. In vergelijking met dieren. Intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquête 1998. Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, 11-35.

Marynissen, Ann (2002). Tussen Brussel en Amsterdam: familienamen en migratie binnen het Nederlandse taalgebied. In: Naamkunde 34, 239-256.

Marynissen, Ann (2003). De Brabander, Brabers of Van Brabant? Over de lexicale en grammatische motivering van Nederlandse inwoners- en gebiedsnamen. In: Leuvense Bijdragen 92, 239-255.

Marynissen, Ann (2005). Die geographische Streuung der Familiennamentypen im niederländischen Sprachgebiet. In: Niederdeutsches Wort 45, 105-120.

Marynissen, Ann (2009). Prototypische Limburgse familienamen en hun verspreiding in Duitsland. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde 11, 5-20.

Marynissen, Ann & Damaris Nübling (2010). Familiennamen in Flandern, den Niederlanden und Deutschland – ein diachroner und synchroner Vergleich. In: Dammel, Antje & Sebastian Kürschner & Damaris Nübling (Hg.). Kontrastive Germanistische Linguistik. Themenband der Reihe 'Germanistische Linguistik'. Hildesheim: Olms Verlag, Teilband 1, S. 311-362. http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2011/10809/

Marynissen, Ann (2010a). Ursprung, Motivierung und Bildung von Familiennamen am Beispiel des niederländischen Sprachgebiets. In: Cornelissen Georg & Heinz Eickmans (Hrsg). Familiennnamen an Niederrhein und Maas. Von Angenendt bis Seegers/Zeegers. Schriftenreihe der Niederrhein-Akademie / Academie Nederrijn, Band 9, Bottrop: Peter Pomp Verlag, S. 11-35.

Marynissen, Ann (2010b). Eigenschappen als benoemingsmotief: lichaamskenmerken in familienamen. In: Johan De Caluwe & Jacques Van Keymeulen (red.). Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent. Gent: Academia Press, 429-439.

Marynissen, Ann (2011a). Hoofdstuk 6: Namen. In Van der Sijs, Nicoline (red.). Dialectatlas van het Nederlands. Amsterdam: Bert Bakker, 300-353.

Marynissen, Ann (2011b). Familiennamen aus dem niederländischen Sprachgebiet in Deutschland. In: Karl-Heinz Hengst & D. Krüger. Familiennamen im Deutschen. Erforschung und Nachschlagwerke. Bd 2: Familiennamen aus fremden Sprachen im deutschen Sprachraum. Jürgen Udolph zum 65. Geburtstag zugeeignet. Leipziger Universitätsverlag, 35-52.

Marynissen, Ann (2014). Auf der Schnittstelle zwischen der Germania und der Romania: Die Familiennamen in Belgien. In: Gilles, Peter & Cristian Kollmann & Claire Muller (Hrsg.). Familiennamen zwischen Maas und Rhein. Frankfurt: Peter Lang, 157-184.

Van Loey, Adolphe (1980). Middelnederlandse spraakkunst. Deel II: Klankleer. Groningen: Wolters-Noordhoff.

bibliografie.txt · Last modified: 2019/08/15 17:36 by ann