Lidmaatschappen

Lid van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, Brussel (1996)

Lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden (1996)

Lid van de wetenschappelijke begeleidingscommissie voor de Geïntegreerde taalbank, (Vroeg)Middelnederlands, INL Leiden (2000-2009)

Lid van de Gemengde Commissie voor Talige Bronnenstudie van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal & Letterkunde, Gent (2004)

Lid van het wetenschappelijk comité van de Niederrhein-Akademie/Academie Nederrijn, Xanten (2006-2011)

Lid van de Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden (2007)

Lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent (2009)

Lid van de algemene vergadering van het Expertisecentrum voor Taalvariatie (Gent) (2012-2016)

Lid van de Projektkommission für das Digitale Familiennamenwörterbuch Deutschlands (DFD), Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur (2016)