Lijst van artikels over de verspreiding van Vlaamse en Nederlandse familienamen(types)

 1. Marynissen A. (2014), Auf der Schnittstelle zwischen der Germania und der Romania: Die Familiennamen in Belgien. In:In: Peter Gilles, Cristian Kollmann & Claire Muller (Hrsg.), Familiennamen zwischen Maas und Rhein. Frankfurt: Peter Lang, 157-184.
 2. Marynissen A. (2011), Hoofdstuk 6: Namen. In: Van der Sijs N., Jansen M., Marynissen A., Van Oostendorp M., Van Reenen A. en P., Stroop J., Dialectatlas van het Nederlands. Amsterdam: Bert Bakker, 300-353.
 3. Marynissen A. (2010a), Familiennamen aus dem niederländischen Sprachgebiet in Deutschland. In: K.H. Hengst & D. Krüger (Hrsg.), Familiennamen im Deutschen. Erforschung und Nachschlagwerke. Band 2: Familiennamen aus fremden Sprachen im deutschen Sprachraum. Jürgen Udolph zum 65. Geburtstag zugeeignet. Leipziger Universitätsverlag, 35-52.
 4. Marynissen A. (2010b), Ursprung, Motivierung und Bildung der Familiennamen im niederländischen Sprachgebiet. In: G. Cornelissen & H. Eickmans (Hrsg.), Familiennnamen an Niederrhein und Maas. Von Angenendt bis Seegers/Zeegers. Schriftenreihe der Niederrhein-Akademie / Academie Nederrijn, Band 9, Bottrop: Peter Pomp, 11-35.
 5. Marynissen A. & D. Nübling (2010c), Familiennamen in Flandern, den Niederlanden und Deutschland – ein diachroner und synchroner Vergleich. In: Antje Dammel, Sebastian Kürschner und Damaris Nübling (Hg.): Kontrastive Germanistische Linguistik. Themenband der Reihe 'Germanistische Linguistik'. Hildesheim: Olms Verlag, Teilband I, 311-362. http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2011/10809/.
 6. Marynissen A.(2010d), Eigenschappen als benoemingsmotief: lichaamskenmerken in familienamen. In: Johan De Caluwe & Jacques Van Keymeulen (red.), Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent. Gent: Academia Press, 429-439.
 7. Marynissen A. (2009), Prototypische Limburgse familienamen en hun verspreiding in Duitsland. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde 11, 5-20.
 8. Marynissen A. (2007), Familienamentypes in het Nederlandse en het Duitse taalgebied. In: J. Stegeman (red.), Handelingen van de bijeenkomst van universitaire docenten Neerlandistiek in het Duitse taalgebied, Zürich, 17-19 maart 2006, 25-57.
 9. Marynissen A. (2005), Die geographische Streuung der Familiennamentypen im niederländischen Sprachgebiet. In: Niederdeutsches Wort, Band 45, 105-120.
 10. Marynissen A. (2003), De Brabander, Brabers of Van Brabant ? Over de lexicale en grammatische motivering van Nederlandse inwoners- en gebiedsnamen. In: Leuvense Bijdragen 2003, 239-255.
 11. Marynissen, A. (2002a), Tussen Brussel en Amsterdam. Familienamen en migratie binnen het Nederlandse taalgebied. In: Naamkunde 34, 239-256.
 12. Marynissen, A. (2002b), A geography of Flemish proper names: a computer-assisted atlas of present-day Flemish family names. In: D. Kremer & M. Arcamone, Proceedings of the XVIIIth International Congress of Onomastic Sciences, University of Trier, 12-17 April 1993. Band I. Chronik. Namenetymologie und Namengeschichte. Forschungsprojekte. Tübingen, 297-302.
 13. Marynissen, A. (2001a), Dialecten en familienamen: een afspiegeling van elkaar ? Over klanktegenstellingen en lexicale varianten in de Nederlandse familienamen en hun tegenhangers in de dialecten. In: V. De Tier & A. Marynissen (red.), Het dialectenboek 6. Van de streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen. Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, 75-92.
 14. Marynissen, A. (2001b), Van Terpstra tot Vandenbussche. De familienamen in het Nederlandse taalgebied. In: Ons Erfdeel 44, nr. 5, 733-739.
 15. Marynissen, A. (1999) Den Uyl, Snoeckx, De Leeuw, Haan, Kikkert en varianten: over benamingen van dieren in de Nederlandse familienamen. In: V. De Tier & S. Reker (red.), Het dialectenboek 5. In vergelijking met dieren. Intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquête 1998. Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, 11-35.
 16. Marynissen, A. (1997a), Waar komt mijn familienaam voor? Automatische kartering van de geografische spreiding van (types) familienamen in het Nederlandse taalgebied. In: De Aardrijkskunde 21, nr. 3, 25-38. [over materiaal en karteermethoden]
 17. Marynissen A. (1997b), Plaats- en persoonsnaamgeving in Bilzen. In: Naamkunde 29, 195-216. Ook verschenen als Nr. 92 der Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. Hasselt.
 18. Marynissen, A. (1995), De atlas van familienamen in het Nederlandse taalgebied. In: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie 67, 139-171. [over de structuur van de beroepsnamen en de eigenschapsnamen, tevens programmatisch artikel]
 19. Marynissen, A.(1994), Limburgse familienamengeografie. In: Naamkunde 26, afl. 3-4, 243-301. Ook verschenen als Nr. 76 der Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde.
 20. Marynissen, A. (1991), Morfosyntactische aspecten van de Belgische familienamen op basis van het "Belgisch repertorium van familienamen". In: Naamkunde 23, 29-79. [over de structuur van de patroniemen]