CV

Persoonlijk:
geboren in 1963, Turnhout (België)
gehuwd met Paul Bijnens, drie kinderen

Studies:
Licentiaat Germaanse Filologie, KU Leuven, 1985
Aggregatie H.S.O., KU Leuven, 1985
Computerlinguistiek, KU Leuven, 1986
Doctor Germaanse Taal- en Letterkunde, KU Leuven, 1993

Beroepsloopbaan:
1986-1993: assistent, KU Leuven
1993-1996: postdoctoraal onderzoeker, KU Leuven
1996-2002: docent Nederlandse taalkunde, Univ. Keulen
2003-2005: docent Middelnederlandse en historische taalkunde, VU Amsterdam
2005-        : hoogleraar Nederlandse taalkunde, Univ. Keulen