User Tools

Site Tools


orthografie_ou_au_in_wouter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
orthografie_ou_au_in_wouter [2019/06/10 18:48]
ann
orthografie_ou_au_in_wouter [2019/08/15 17:38] (current)
ann
Line 1: Line 1:
 +===== Spellingvariatie:​ ou/au in patroniemen met Wouter =====
  
 +==== Vraagstelling ====
 +
 +Gedocumenteerd wordt de variatie in de spelling van de diftong //-ou-// (ontstaan uit //​ol/​al+d/​t//​) bij de patroniemen gevormd met //Wouter//, zowel de simplicia als de composita met //Wouter// als eerste of tweede lid. In het Middelnederlands komt de spelling //-au-// in Oost-Vlaanderen voor, elders wordt //-ou-// geschreven (Van Loey 1980: §96).
 +
 +
 +==== Gegevens ====
 +
 +Type //​Wouter//:​\\
 +Tokens: Wouters (23219)
 +Wouterse (700)
 +Awouters (377)
 +Woutersen (322)
 +Wouter (225)
 +Langewouters (176)
 +Wouterson (105)
 +Wouters van den Oudenweijer (68)
 +de Wouters d'​Oplinter (66)
 +Woutters (59)
 +Woutering (39)
 +Wouterlood (25)
 +Woutermaertens (18)
 +Wouterloot (12)
 +Wouterlood van Doesburg (10)
 +Troquet Wouters (10)
 +de Wouters de Bouchout (6)
 +
 +Type //​Wauter//:​\\
 +Tokens: Wauters (6766)
 +Wautraets (105)
 +Wauterickx (51)
 +Weewauters (38)
 +Wauterecht (37)
 +Wauteraerts (29)
 +Wiewauters (28)
 +Wautermartens (14)
 +
 +==== Kaart ====
 +
 +{{::​spauouwouter.png?​direct&​800|
 +}}
 +=== Commentaar ===
 +
 +De spelling -//au//- domineert in de provincie Oost-Vlaanderen en dringt in de buurt van de taalgrens door in de provincie Brabant, waar zich in het zuiden een menggebied tussen de spellingen //ou// en //au// aftekent. De variatie //​-ou-/​-au-//​ aan de Vlaamse kust is wel toe te schrijven aan migratie van Vlamingen naar de kustgemeenten. Nederland is een homogeen //​-ou//​-gebied:​ patroniemen met //Wouter// worden er in de regel met //-ou-// gespeld. In het noord- en het zuidoosten van het taalgebied is de cluster //​ol/​al+d/​t//​ in de dialecten niet gediftongeerd tot //ou//, hetgeen resulteert in familienamen als //​Wolters//,​ //Walters// en varianten (zie [[Fonologie diftongen|Fonologie:​ diftongen]])
orthografie_ou_au_in_wouter.txt · Last modified: 2019/08/15 17:38 by ann