User Tools

Site Tools


orthografie_ou_au_in_rombout

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
orthografie_ou_au_in_rombout [2019/06/10 18:51]
ann
orthografie_ou_au_in_rombout [2019/08/15 17:39] (current)
ann
Line 1: Line 1:
 +===== Spellingvariatie -ou-/-au- in patroniemen met Rombout =====
 +
 +==== Vraagstelling ====
 +
 +Gedocumenteerd wordt de variatie in de spelling van de diftong //-ou-// (ontstaan uit //​ol/​al+d/​t//​) bij de patroniemen gevormd met //​Rombout//​. In het Middelnederlands komt de spelling //-au-// in Oost-Vlaanderen voor, elders wordt //-ou-// geschreven (Van Loey 1980: ยง96).
 +
 +==== Gegevens ====
 +
 +Type //​Rombout//:​\\
 +Tokens: Rombouts (3842)
 +Rombout (1031)
 +Romboud (8)
 +
 +Type //​Rombaut//:​\\
 +Tokens: Rombaut (2064)
 +Rombauts (580)
 +
 +==== Kaart ====
 +
 +{{::​sp-auourombout.png?​direct&​800|}}
 +
 +==== Commentaar ====
 +
 +De spelling -//au//- domineert in de provincie Oost-Vlaanderen en het zuiden van Vlaams-Brabant. Ten noorden en ten oosten van het //​au//​-gebied tekent zich een vrij homogeen -//​ou//​-gebied af, waar patroniemen met //Rombout// in de regel met //-ou-// worden geschreven.
 +
 +==== Andere variatie ====
 +
 +Morfologische variatie in deze namen: zie [[morf-rombout-gennom|Morfologie:​ Rombout]]
 +
 +