User Tools

Site Tools


orthografie_ou_au_in_rombout

Spellingvariatie -ou-/-au- in patroniemen met Rombout

Vraagstelling

Gedocumenteerd wordt de variatie in de spelling van de diftong -ou- (ontstaan uit ol/al+d/t) bij de patroniemen gevormd met Rombout. In het Middelnederlands komt de spelling -au- in Oost-Vlaanderen voor, elders wordt -ou- geschreven (Van Loey 1980: §96).

Gegevens

Type Rombout:
Tokens: Rombouts (3842) Rombout (1031) Romboud (8)

Type Rombaut:
Tokens: Rombaut (2064) Rombauts (580)

Kaart

Commentaar

De spelling -au- domineert in de provincie Oost-Vlaanderen en het zuiden van Vlaams-Brabant. Ten noorden en ten oosten van het au-gebied tekent zich een vrij homogeen -ou-gebied af, waar patroniemen met Rombout in de regel met -ou- worden geschreven.

Andere variatie

Morfologische variatie in deze namen: zie Morfologie: Rombout

orthografie_ou_au_in_rombout.txt · Last modified: 2019/08/15 17:39 by ann