User Tools

Site Tools


orthografie_ae_aa_in_klaas

Spellingvariatie: aa/ae in patroniemen met Klaas

Vraagstelling

Gedocumenteerd wordt de variatie in de spelling van de lange vocaal -aa- bij de patroniemen gevormd met Klaas. Zowel de varianten met lange vocaal -aa- als die met semi-diftong -aaj- (een combinatie van lange vocaal + semi-vocaal j) zijn opgenomen.

Gegevens

Type Klae(j)s-:
Tokens: Claes (15086) Claeys (9569) Claessens (7038) Claessen (2788) Claesen (1793) Claeskens (386) Claeyssens (261) Claeijs (112) Klaessen (91) Klaessens (79) Claesens (71) Klaes (52) Claesswinnen (37) Claeysens (27) Claeys Boúúaert (22) Claes d'Erckenteel (18) Klaeijsen (15) Claeysoone (8) Claeys Boùùaert (8) Claeys Bouuaert (8) Klaeysen (7) Claeyssen (6) Claeijssens (5)

Type Klaa(j)s-:
Tokens: Klaassen (7595) Claassen (3652) Klaassens (961) Claassens (877) Klaasen (804) Klaasse (563) Claasen (357) Klaas (189) Klaaijsen (141) Claas (136) Klaase (123) Claase (112) Klaasman (99) Klaasen Bos (97) Klaasse Bos (92) Klaasing (58) Claasz Coockson (47) Claasse (44) Klaassen Bos (32) Klaasse-Bos (19) Claaszen (18) Klaassen van Oorschot (15) Claasens (13) Klaassen Hendrikse (11) Klaasesz (11) Klaasses (7)

Kaart

Commentaar

De vocaal in patroniemen met Klaas wordt in Vlaanderen steeds met -ae- gespeld, in Nederland daarentegen met -aa-, behalve in Nederlands Limburg, dat orthografisch bij Vlaanderen aansluit: in deze zuidelijkste Nederlandse provincie domineert de schrijfwijze -ae-.

Andere variatie

spelling c/k: zie c/k in patroniemen met Klaas
klankvariatie aa/aaj: zie aa/aaj in patroniemen met Klaas

orthografie_ae_aa_in_klaas.txt · Last modified: 2021/04/22 15:53 by ann