User Tools

Site Tools


morf-rombout-gennom

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
morf-rombout-gennom [2019/08/15 14:44]
ann
morf-rombout-gennom [2019/08/15 15:52] (current)
ann
Line 1: Line 1:
 +===== Morfologische variatie: nominatief/​genitief in patroniemen met Rombout =====
 +
 +==== Vraagstelling ====
 +
 +Gedocumenteerd wordt de morfologische tegenstelling tussen het nominatieftype (zonder uitgang) en het genitieftype (met uitgang -//s//) bij patroniemen gevormd met //​Rombout//,​ een tweestammig Germaans patroniem. ​
 +
 +
 +==== Gegevens ====
 +
 +Type //​Rombout//:​\\
 +Tokens: Rombaut (2064)
 +Rombout (1031)
 +Romboud (8)
 +
 +Type //​Rombouts//:​\\
 +Tokens: Rombouts (3842)
 +Rombauts (580)
 +
 +
 +==== Kaart ====
 +
 +
 +{{:​rombouto-so-o.png?​direct|{{:​rombouto-so-o.png?​direct|}}
 +
 +==== Commentaar ====
 +
 +De grenzen tussen het nominatief en het -//​s//​-genitiefgebied tekenen zich bij dit patroniem scherp af: in Vlaanderen coïncideert ze grosso modo met de Schelde-Dender-grens;​ in Nederland met de grens tussen de Grote Rivieren en het noorden van Nederland.
 +
 +==== Andere variatie ====
 +
 +Spellingvariatie in deze namen: zie: [[orthografie_ou_au_in_rombout|Orthografie:​ Rombout]]
 +
 +
  
morf-rombout-gennom.txt · Last modified: 2019/08/15 15:52 by ann