User Tools

Site Tools


morf-rombout-gennom

Morfologische variatie: nominatief/genitief in patroniemen met Rombout

Vraagstelling

Gedocumenteerd wordt de morfologische tegenstelling tussen het nominatieftype (zonder uitgang) en het genitieftype (met uitgang -s) bij patroniemen gevormd met Rombout, een tweestammig Germaans patroniem.

Gegevens

Type Rombout:
Tokens: Rombaut (2064) Rombout (1031) Romboud (8)

Type Rombouts:
Tokens: Rombouts (3842) Rombauts (580)

Kaart

{{:rombouto-so-o.png?direct|

Commentaar

De grenzen tussen het nominatief en het -s-genitiefgebied tekenen zich bij dit patroniem scherp af: in Vlaanderen coïncideert ze grosso modo met de Schelde-Dender-grens; in Nederland met de grens tussen de Grote Rivieren en het noorden van Nederland.

Andere variatie

Spellingvariatie in deze namen: zie: Orthografie: Rombout

morf-rombout-gennom.txt · Last modified: 2019/08/15 15:52 by ann