User Tools

Site Tools


inleiding

Inleiding

Over dit project

De Nederlandse en Vlaamse familienamen zijn streekgebonden: de meeste komen geconcentreerd voor in een kerngebied in een bepaalde regio, waar de bakermat van de naam ligt. Wie bijvoorbeeld Dijkstra of Terpstra heet, is hoogstwaarschijnlijk een Fries of heeft Friese voorouders. Typisch West-Vlaamse namen zijn Vandenbussche, Florizoone en Verstraete.
De intuïtie dat types familienamen in bepaalde regio's voorkomen en in andere niet, wordt in de familienamengeografie wetenschappelijk onderzocht. In deze Familienamenatlas van het Nederlandse taalgebied (FaNT) wordt de geografische verspreiding van types Nederlandse en Vlaamse familienamen anno 2007 gekarteerd en becommentarieerd.

Dit project beoogt het online publiceren en toelichten van naamkaarten met contrasterende types familienamen. Hierbij wordt aandacht besteed aan variatie betreffende orthografie (spelling), fonologie (klanken), morfosyntaxis (vormen) en lexicon (woordenschat). De verspreiding van familienaamtypes brengt structurele contrasten aan het licht, die historische breuklijnen in het Nederlandse taalgebied weerspiegelen.

Ann Marynissen
Institut für Niederlandistik
Universität zu Köln.

Materiaal en methode

Categorieën familienamen

Lexicale groepen

Grammaticale types

inleiding.txt · Last modified: 2020/10/30 17:42 by ann